Skip to main content Skip to search

U wenst uw bedrijf over te laten of te verkopen? Bent u een zaakvoerder van een goed draaiend bedrijf, maar u wordt stilaan pensioengerechtigd en u bent op zoek naar een overnemer? Of u wenst om een andere reden uw bedrijf over te laten? Dan is Overnamemarkt.be de kortste weg tussen overnemer en overlater. Hier kan u in alle discretie ,zelf of samen met uw adviseur,  het profiel van uw bedrijf plaatsen.