Skip to main content Skip to search

Vaak heeft u als ondernemer kleine tot grote vragen rond het juridische aspect van uw onderneming. Etno Consulting heeft naast haar ervaring ook een nauwe samenwerking met advocaten die gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen: Internationaal recht, strafrecht, vennootschapsrecht, fiscaliteit, sociaal recht, aannemingsrecht en vastgoed, geschillen en arbitrage. Deze kunnen we aanwenden om uw vragen en opmerkingen deskundig tegemoet te komen.