Skip to main content Skip to search

Soms ziet u als buitenlandse zelfstandige economische opportuniteiten in België en wilt u zo snel mogelijk aan de slag door een onderneming  op te starten.

Vooraleer u een bedrijf kan starten als buitenlander moet u een beroepskaart aanvragen. De beroepskaart is het document waarmee aan u (de buitenlandse zelfstandige) de toelating gegeven wordt om een specifieke activiteit als zelfstandige uit te oefenen op Belgisch grondgebied, in een bepaalde hoedanigheid en voor een bepaalde periode (1 tot maximum 5 jaar).

Er zijn wel een aantal categorieën van buitenlanders met een zelfstandig statuut die worden vrijgesteld.

ETNO Consulting bekijkt aan de hand van jouw profiel of je überhaupt wel een beroepskaart nodig heeft. Indien je toch een beroepskaart nodig heeft, zorgt ETNO Consulting voor de aanvraag.